2012-11-20

Varg i Småland och hästar i vardagen

Det har skådats varg i Småland. Inget jag håller för otroligt. Jag har sett varg utanför Mullsjö, så varför skulle den inte vandra söderut en stund?

När det skådas varg, eller ryktas om varg, tar lantbrukarna fram älgstudsaren eller hagelbössan i tron att de ska bli uppätna. Det blir dom inte. Vargen är ganska skygg - såvida inte en flockledare manar på resten av flocken att göra slarvsylta av bonnläpparna.

Vargens vara eller inte vara har alltid debatterats. För människan är vargen ofarlig. Det är däremot inte hästar.

Varje år inträffar 13.000 personskador i samband med ridning eller annan hästaktivitet på fritiden. Därutöver sker årligen 700 personskador vid yrkeshantering med hästar. Det är bara sportaktiviteter som ligger bakom fler skador och då talar vi om i runda slängar 31.000 personer per år.

Vad lär vi oss då av detta? Jo, att det är hästar som ska skjutas och att mycket av sportaktiviteterna bör läggas i sin linda. Hästar och sport kostar ju skjortan för landstingen runt om i Svea Rike.

Jag tror jag lägger en patiens istället... (och tar ett glas rött!).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar