2012-12-05

Nya ord i det svenska språket

Det väller in nya ord i det svenska språket. Som den gamle, grinige gubbe jag är gav jag mig fan på att klara av ett quiz i en morgontidning. Resultat? Fyra rätt av tio möjliga.

Vet ni vad dessa ord står för?

Gatustickning
Burkini
Bloggbävning
Celebriaritat
Skynka
ADV
Minnig
Kretta
Grå vågen
Uppmärksamhetsekonomi

Fundera på det!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar