2013-07-31

Breivik och Oslo universitet

Nu går skam på torra land!

Anton Behring Breivik, som avtjänar ett 21-årigt straff för mord på 77 människor, vill börja plugga statsvetenskap på Oslo universitet.

Och då går det till så, att man sitter bredvid andra studerande på föreläsningar och andra begivenheter. Att professorer på universitetet vägrar att ha någon som helst kontakt med Breivik är förståeligt.

Nu är det inte säkert att Breivik är berättigad att plugga vid universitetet eftersom han inte gått ut gymnasiet.  Men chansen finns till ett liv utanför fängelsecellen.

Det är inte så underligt att han log när domen förkunnades.

1 kommentar: